ALFRED HITCHCOCK x 2

Alfred Joseph Hitchcock ble født i 1899 i London, der han fikk en streng katolsk oppdragelse som minstemann av tre søsken. Han hadde egentlig tenkt å bli ingeniør, men da faren døde var Alfred bare 14 år og han måtte derfor tidlig ut i arbeidslivet. Han begynte som tegner av mellomtekstplakater for film, men steg raskt i gradene og ble på kort tid regiassistent og regissør. Det var også på denne tiden han traff manusforfatteren Alma Reville. Hun ble Hitchcocks største støttespiller, og senere hustru, og var den eneste han stolte på. Hitchcock skapte aldri en film uten at han rådførte seg med sin frue først.

Mange av Hitchcocks tidligste flmer var bygget på skuespill. Men han ga historiene sin personlige vri, slik at publikum ofte ikke helt kjente igjen det opprinnelige stykket, eller avslutningen. Hitchcock brukte kun grunnideen og skapte sin versjon på grunnlag av det han mente var historiens kjerne. Selv om Hitchcock er mest kjent som thrillerens mester, så var han egentlig dramaturgiens mester. Han visste akkurat hvor mye informasjon han skulle gi, for at publikum ble hektet.


PSYCHO – 8. oktober
NOTORIOUS – 20 oktober