Cinematekets filmquiz

Årets første filmquiz blir mandag 20. februar kl 20, etter visningen av Miranda Julys film The Future.

Maks seks på laget. Salg av øl og vin (kun kontanter). Velkommen!