CITIZEN KANE

BILLETTER | Åpent 17.30 | Film 18.00 | Kr. 70,- | BAR PÅ VISNINGEN

Alt som har betydd noe i filmhistorien siden 1940 har vært inspirert av Citizen Kane, skrev regissør François Truffaut om filmen som mange mener er tidenes beste. De fleste av filmens scener er i dag klassiske, og brukes jevnlig som eksempler på hva god film er.

Orson Welles spiller selv avismagnaten Charles Foster Kane, og hans historie rulles opp av en reporter som etter aviskongens død får i oppgave å finne hemmeligheten bak mannen. Foster Kanes siste ord, det legendariske «Rosebud», blir reporterens ledetråd, og gjennom intervjuer og dagboknotater graves historien fram. En historie som kan sees som et bilde på realiseringen av den amerikanske drømmen – på godt og vondt. Welles storslagne framstilling av ”Amerikas største mann” er imponerende. ”If I hadn’t been really rich, I might have been a really great man”, sier Kane tidlig i filmen, før penger og makt fører til hans personlige og politiske fall.

FILMFAKTA
Regi: Orson Welles, USA 1941.
Med: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead, Ruth Warrick.
119 min. engelsk tale, tekst/utekstet. Format: Digital film.
IMDb: CITIZEN KANE

BILLETTER
Link til billetter finner du øverst i filmomtalen.
(Hvis du har problemer med å kjøpe billetter på nett, her er en enkel oppskrift)