FAHRENHEIT 451

Fahrenheit 451 er Ray Bradburys mørke framtidssamfunn sett gjennom mesterregissør Truffauts øyne.

Vi begir oss inn i et samfunn der det skrevne ord er bannlyst. Tanken er at litteratur kan skape individualisme, selvstendig tenkning og splittelser, noe som kan true riket. Innbyggernes eneste forbindelse med nyheter og underholdning er dét de får kollektivt via myndighetenes enorme fjernsynsskjermer. I dette samfunnet finnes det også noen mennesker som kaller seg «bokfolket», som gjemmer bøker. Brannvesenets funksjon er å spore opp og brenne alle bøker de finner.

451 grader Fahrenheit er den temperaturen vanlig bokpapir antennes ved, derav filmens tittel. Truffaut har laget en utradisjonell science fiction-film hvor mellommenneskelige relasjoner står i fokus, fremfor spektakulære visuelle virkemidler.

FILMFAKTA
Regi: François Truffaut, UK 1966.
Med: Oskar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack.
112 min. Engelsk tale, utekstet. Format: Analog film.
IMDb: FAHRENHEIT 451