Menneskelige ressurser

Frank er 22 år og studerer bedriftsøkonomi i Paris. Han får en praksisplass ved fabrikken hvor faren har slitt ved maskinenen i 30 år, og flytter derfor hjem igjen til nord-Frankrike. Faren er stolt av sønnen som får seg akademisk utdannelse. Fabrikkens ledelse gir Frank i oppdrag å se på personalsituasjonen i lys av planene om innføringen av 6-timers arbeidsdag. Så kommer han over dokumenter som viser at ledelsen bruker resultatene fra prosjektet til å omstrukturere bedriften. Mange skal sparkes, blant annet Franks egen far.

Filmen vises i samarbeid med Sosiologforeningen. Kvelden starter med et gratis foredrag kl 17.30. 

Originaltittel: Ressources humaines
Land: Frankrike
År: 1999
Med: Jalil Lespert, Jean-Claude Vallod, Chantal Barré
Lengde: 103 min.
Tale: Fransk
Tekst: Norsk tekst