FRITZ LANG x 2

Fritz Lang (1890 – 1976), mannen bak store klassikere som Metropolis (1927) og M (1931), regisserte også store Hollywood skuespillere som Barbara Stanwyck og Marilyn Monroe (Clash By Night, 1952.)

Lang var Østerriker, født i Wien for 132 år siden. Han startet opprinnelig som maler, men avbrøt dette da første verdenskrig brøt ut. Som ung soldat ble han alvorlig skadet, og begynte på mange måter filmkarrieren da han skrev noen scenarier for film fra sykesenga. Han regisserte sine første filmer allerede i 1919. Den første av hans tidlige filmer som huskes den dag i dag er Dr. Mabuse (1922.)

Da nazistene tok over Tyskland ble Lang tilbudt jobben som leder av det tyske filminstituttet. Lang var antinazist, så han flyktet til Paris i 1934, deretter til USA. Fra 1936 regisserte han mange Hollywood-filmer, blant annet kritikkroste Kvinnen i vinduet (1944.) På begynnelsen av 60-tallet avsluttet han karrieren tilbake i det nye Vest Tyskland, med bla. Dr. Mabuses tusen øyne (1960.)

Høstens filmer av Fritz Lang: CLASH BY NIGHT og M, se egne linker.