JACQUES TATI x 3

Tati’s underfundige komedier vektlegger kroppspråk og ansiktsutrykk og bærer med seg arven fra stumfilmens tid. Samtidig er han en motsats. For Tati ligger den humoristiske verdien i underdrivelsen: “Jeg er det motsatte av en Chaplin eller Keaton”. Ingen overdrivelser – bare tilstedeværelse. Det er menneskets iboende, ubevisste komiske egenskaper Tati vil avsløre med karakteren Hulot. Alle filmene til Tati er preget av nitidig oppbygd scenografi, utsøkt koreografi og en høyt utviklet sans for detaljer.

En sentral side ved flere av Tati’s filmer er forholdet mellom menneske og teknologi. I høst viser vi tre filmer skrevet eller regissert av Tati, som handler om modernitetens inntog og virkningen det har på menneskene. Her er filmene:

ILLUSJONISTEN – vises 21. november
Animasjon fra 2010, bygget på manus av Jacques Tati
MIN FORUNDERLIGE ONKELvises 26. november
Sjarmerende komedie fra 1958, regi og hovedrolle av Jacques Tati
PLAYTIMEvises 4. desember
«De tusen geniale detaljers film» fra 1967, regi og hovedrolle av Jacques Tati