OFFENSIV FOR FILM I BYEN

Er du engasjert i bevaring av byens gamle kinobygg? Vi vil gjerne ha din mening. Aladdin Drift og Cinemateket jobber nå med innspill til en politisk sak som skal opp i bystyret over sommeren. Politikerne skal da vurdere ulike bygg i byen – om de er verdt å ta vare på, eller om de bør selges. Byens gamle kinobygg, Aladdin, er på denne listen. Det velger vi å ta som en positiv utfordring.

Aladdin Drift (som Cinemateket er en del av) har signert en 10-års kontrakt med kommunen fra 2018-2028, og bygget har cirka 13.000 besøkende i året (utenom korona), så vi er ikke veldig bekymret. Men vi må brette opp ermene og gjøre en offensiv, for å bli hørt og sett av nye politikere. 

Aladdin er jo mye mer enn Cinematek, huset er fylt av mange ulike leietakere. Men uten Aladdin kunne vi ikke hatt Cinematek i byen. De analoge kinomaskinene, kinoatmosfæren og fleksibiliteten i lokalene  – alt sammen er helt unikt, og kan ikke flyttes.

Vil du bidra i saken? Send gjerne din mening om byens gamle kino. Hva er din opplevelse av bygget? Hvorfor er det viktig for byen vår å bevare Aladdin? Eventuelt ikke viktig? Flott om du vil bidra med innspill (kort eller langt) – i så fall kan du sende hit: post@krscinematek.kinsta.cloud (mottager: Janne Molberg, daglig leder, Cinemateket)

***

Et lite apropos: Aladdin Drift og Cinemateket har nylig også gitt et lengre skriftlig innspill til kommunens nye kulturstrategi. Kort fortalt håper vi å få «Filmbyen Kristiansand» på dagsorden i kulturpolitikken, fordi det kryr av flinke filmskapere og fagfolk i byen. Filmmiljøet har vokst seg stort og betydelig de siste årene, og vi ønsker også å videreutvikle Aladdin som filmhus. Filmbyen Kristiansand er ikke en fjern visjon, byen er allerede en lovende filmby, med massevis av potensiale, som vi håper at politikerne nå vil prioritere og satse på.