PROGRAMSLIPP FOR HØSTEN

Det nærmer seg ny filmhøst på Cinemateket, og vi gleder oss til programslipp! Det trykte heftet kommer ut mandag 2. september, rundt omkring på cirka 100 steder i byen. Se f.eks. biblioteket, kunstmuseet, kinoen og kafeer fra i 12- tiden. Nettsiden fylles i løpet av tirsdag/onsdag. Og så starter filmvisningene 10. september. Velkommen på film!