Sosiologi på stort lerret

Tre franske filmer er utgangspunktet for et nytt samarbeid mellom byens sosiologer og Cinemateket, hvor målet er å kombinere faglig, kulturelt og sosialt samvær. Sosiologforeningen har satt sammen en filmsyklus knyttet til den franske sosiologen og antropologen Pierre Bourdieu. Hver film innledes av et foredrag, og det vil være rom for diskusjoner etterpå.

De tre filmene er dokumentaren ”La sociologie est un sport de combat” (Sosiologien er en kampsport, 12. januar), og de to spillefilmene Menneskelige ressurser (15. februar) og De andres smak (14. mars), som begge er inspirert av Bourdieus arbeid.
Hvis man ønsker å bare høre foredraget eller å bare se filmen, er det selvfølgelig også mulig.
Innledningene begynner kl 17.30, filmen kl 18.00. Billettsalg i foajeen fra kl 17.00.