STRÅLENDE VÅR OG USIKKER FREMTID

Cinemateket takker for enda et semester med utrolig hyggelige besøkstall. Selv om besøket bare øker er dessverre cinematekenes situasjon i Norge stadig truet. Les mer om dette i linkene nedenfor. Vi jobber med saken og er optimistiske selv om fremtiden er usikker fra 2015. Cinematekene og hele den norske filmformidlingsbransjen jobber nå for å få en sentral plass i den nye Filmmeldingen fra Kulturdepartementet som kommer i 2015.

Høsten er uansett bankers! Og vi håper publikum fortsetter å strømme på. Etter sol og sommer snurrer vi i gang igjen fra 2. september, og programmet slippes én uke før. Vi lover mye bra på lerretet, og ønsker alle en knall sommer så lenge.

ARTIKLER
Trusselen mot norsk filmkultur øker (Montages, juni 2014)
Hvem sikrer stabiliteten for norsk filmkultur? (Montages, juni 2014)

VIDEOOPPTAK
Innspillsseminar om Filmmeldingen (mars 2014)
Cinematekenes felles innspill v/ Svein Inge Sæther fra Trondheim, første del (fra 61:35).