AGNÉS VARDA x 3

Den kule, franske filmskaperen Agnès Varda (f. 1928) er blitt kalt «the grandmother of french new wave». Hun har hatt enorm betydning i utviklingen av moderne fransk film, selv om hun ikke er like kjent som sine etterkommere på 60-tallet, Jean-Luc Godard og Francois Truffaut.

Agnes Varda var en modig og nyskapende regissør allerede på 50-tallet. Nybølge-filmene var mer personlige, mer politiske, mye mer eksperimentelle og det var et ideal at filmene skulle bli en uttrykksform på linje med maleriet og romanen. Denne avantgardistiske «nye bølgen» som Varda var med å starte varte gjennom 50- og 60-tallet, og fikk ringvirkninger langt utover Frankrikes grenser.

Varda ville ikke filme maktmennesker, hun ville portrettere mennesker som kjemper i dagliglivet, mennesker som fortjener å bli sett og lyttet til. Vardas debutfilm La Poine Courte kom i 1955, men det store gjennombruddet var Clèo fra 5 til 7 (1961). Her ser vi Vardas varemerker: nydelige portretter, reflekterende (og lett ironisk) form, vekt på improvisasjon, samtidig som strukturen er uhyre gjennomtenkt.

I senere filmer har hennes varme humor og poetiske tilnærming til livets små detaljer vært sentral. Varda er nå 90 år, og forbindes nok særlig med nyskapende dokumentarer. I høst kan du se tre Varda-filmer, blant annet en helt ny en!

FACES, PLACES – 13. september
SAMLERNE OG JEG – 17. oktober
CLEO FRA 5 TIL 7 – 20. november