BEATS PÅ FILM v/ MICHAEL PRINCE

Denne våren får du tre ulike filmer om de store beat-forfatterne, og alle tre presenteres av Michael Prince (UiA) som nettopp har gitt ut bok om beat-adapsjoner på film. William S.Burroughs “Naked Lunch” (1959), Allen Ginsbergs “Howl” (1959)  og Jack Kerouacs “On the Road” (1957) er blant de beste eksemplene på Beat-litteratur, og gjennom tre filmer presenterer vi Beat-generasjonen og noen av dens forfattere. De var bohemer og hedonister, de dyrket det ikke-konforme og den spontane kreativiteten. Sentrale elementer i Beat-kulturen var blant annet en ny og oppsiktsvekkende fortellerstil som utfordret den tradisjonelle litteraturen, anti-materialisme, eksperimentering med psykedeliske stoffer, seksuell frigjøring og utforskning, og eksplisitte skildringer av “the human condition”.

MICHAEL PRINCE – INNLEDNINGER / NY BOK
Vi får besøk av Michael Prince (UiA, førsteamanuensis) som nettopp har nettopp utgitt boka “Adapting the Beat Poets: Burroughs, Ginsberg, and Kerouac on Screen” (2016). Her drøfter han forskjellige filmadapsjoner av beatlitteratur, og ser på hvordan forfatterne fremstilles. Han skal lede oss gjennom denne BEAT-serien på tre filmer, med en innledning foran hver visning. Her er filmene:

BURROUGHS: THE MOVIE – 21. mars
HOWL – 4. april
ON THE ROAD – 18. april (bildet)