A Night to Remember

Titanics forlis for nøyaktig 100 års siden var en skjellsettende begivenhet i samtiden og ble et symbol på slutten på en epoke med framtidsoptimisme noen år før Verdenskrigen kastet om på alt. Utallige er framstillingene av katastrofen i litteratur og film. Dette britiske dokudramaet fra femtitallet er kanskje den beste filmen.

Titanics forlis ofte vært tolket i lys av de grelle klasseforskjellene man kan lese ut av historien og av tallene på omkomne. Selv om bare en tredel av passasjerene overlevde, klarte 97 % av kvinnene på første klasse seg mot bare 46 % på tredje. Historien bak tall som dette komme tydelig fram i filmen, som ble laget på grunnlag av en dokumentarskildring av Walter Lord fra 1955. Flere av de overlevende var med som rådgivere under innspillingen.

Sammenliknet med Titanic (Cameron 1997) er dette en neddempet film, men likevel en solid, virkelighetsnær skildring av hendelsesforløpet med annenstyrmann Charles Lightoller og en gruppe passasjerer plassert i sentrum for begivenhetene. Så langt man kjente historien på dette tidspunkt, har man prøvd å holde seg til de historiske kjensgjerningene. Førsteklasses regi, klipp og svart-hvittfoto gjør at filmen gjør sterkt inntrykk – uten romantiske sidehistorier – også i dag.

 

Originaltittel: A Night to Remember
Land: Storbritannia
År: 1958
Med: Kenneth More, Ronald Allen, Robert Ayres
Lengde: 123 min.
Tale: Engelsk
Tekst: Ingen