SOSIOLOGI ER EN KAMPSPORT

Filmen vises i samarbeid med Sosiologforeningen i Kristiansand. Victor Lund Shammas, førsteamanuensis ved UiA, vil innlede kort (10-15 min). Etterpå blir det faglig opplegg i salen og sosial mingling i baren. Alle er velkomne!

Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sosiolog som var spesielt opptatt av samfunnsmessig makt, og særlig hvordan maktforhold virket i det skjulte. I sine arbeider undersøkte han ulike kulturer og samfunnslag, fra fattige bønder til rike adelsmenn, og studerte deres kulturelle koder, klassetilhørighet, interesser, smak og sosiale plassering. Dokumentaren Sosiologi er en kampsport (2001) ble en uventet hit i Frankrike like før Bourdieus død. Her følger filmskaper Pierre Carles sosiologen Bourdieu gjennom tre år, både privat og i jobb, der han ofte hadde heftige diskusjoner med sine studenter, fans og motstandere.