SUZANNE OSTEN – REGISSØRBESØK

HJERTE FOR TEATER, FILM OG ÅPENHET. Suzanne Osten (f. 1944) er en stor svensk dramatiker, teaterregissør, filmregissør, professor og æresdoktor. Hun har enorm betydning for barne- og ungdomsteateret i Sverige, og har skrevet flere skuespill for barn, mange av dem inspirert av barnepsykoteoretikeren Alice Miller. Flere av hennes arbeider er også inspirert av egen opp-vekst, der hun levde med en mor som var rammet av schizofreni. Osten er kjent for å våge å ta opp vanskelige og tabubelagte temaer i teater og film for barn, og har blitt verdenskjent for sin forskende teatervirksomhet med barn og unges vilkår i fokus.

Siden 1982 har Suzanne Osten også laget flere spillefilmer for kino. Hennes nyeste film Flickan, mamman och demonerna (2015) vises fredag og lørdag under SAND-festivalen, og på søndagen viser vi hennes voksenkomedie om et teatermiljø i  Stockholm – Brødrene Mozart (1986).

REGISSØRBESØK PÅ SAND-FESTIVALEN
SAND-festivalen, UiA og Cinemateket har invitert Suzanne Osten til Aladdin lørdag 17. september, og det er en glede at hun kommer! Det blir en samtale med regissøren etter filmen, hvor man snakker om hvordan man lager film/teater for barn med vanskelige temaer, om overgangen fra teaterstykke til film, om å lage en selvbiografisk film om et tabutema, og om kontroversene i Sverige rundt aldersgrense på filmen.

Vi vågar vara allvarlige och sanna. Det har vi lärt oss av barnpubliken. Inget ämne är för svårt. Ingen konstnärlig ambition kan vara för hög. Vi sökar nya vägar för KONST för barn.  – Suzanne Osten

«Et möte med konst innebär et möte med oss själva» – Suzanne Osten

FLICKAN, MAMMAN OCH DEMONERNA – 16. september
FLICKAN, MAMMAN OCH DEMONERNA m/ regissørbesøk! – 17. september
BRØDRENE MOZART – 18. september

Billetter til filmene selges nå på SAND-festivalen, i infomasjonen på Aladdin. Åpent kl 9-19