ENHVER HAR RETT TIL

BILLETTER | Åpent 17.30 | Film 18.00 | Kr. 70,-

OBS: På grunn av smittevern er det god avstand i salen og begrenset antall billetter. Vi har kasse, men oppfordrer til billettkjøp på nettet, under pandemien.

I 2016 saksøkte norske miljøorganisasjoner den norske stat, fordi de mente at statens tillatelser til olje- utvinning i Barentshavet var i strid med miljøparagrafen (Grunnloven § 112) – en paragraf som har til hensikt å sikre våre og framtidige generasjoners rett til et levelig klima. Saken ble omtalt som århundrets rettssak og skapte stor offentlig debatt. På bare 40 minutter klarer filmen å framstille en kompleks rettssak som foregår over lang tid. Med en observerende form og argumentasjon fra begge sider av saken, tvinger denne filmen oss til å reflektere over miljøsakens plass i politikken og om Norge har ansvar for å verne om naturen og klimaet.

Filmen får oss til å skjønne hvordan begge sider i saken tenker, hva et rettsvern for miljø og klima betyr – og ikke betyr – for dem. Den viser oss ord og bevegelser, kropper og ansikter, i rommet der kampen om framtida utspiller seg.

Visningen er i samarbeid med Bølgen bærekraftsenter, Framtiden i våre hender – Studentlaget Kristiansand, samt ClimateTrilogy / Filmbyrået Jack.

THOMAS ØSTBYE
Regissør Thomas A. Østbye er en av den mest originale stemmene i norsk dokumentarfilm for tiden. De observerende filmene hans stiller flere spørsmål enn de gir svar. De tvinger oss til å tenke. Østbye fokuserer på det mangetydige, samtidig er engasjementet hans helt tydelig. Han vil forandre verden til det bedre, og gjøre noe med inngrodde og faste forestillinger. Østbye har laget flere prisbelønte filmer som tar for seg akutte politiske spørsmål, og temaer rundt velferdsstat, byråkrati, modernitet, media, identitet, sannhet og usannhet.

Her er miljøparagrafen, Grunnloven § 112:
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også fpr etterslekten»

Info om filmen fra Filmbyrået Jack og Kortfilmfestivalen

FILMFAKTA
Regi: Thomas Østbye, Norge 2021.
Dokumentar. 40 min. Norsk tale. Format: Digital film.

BILLETTER
Link til billetter finner du øverst i filmomtalen.
(Hvis du har problemer med å kjøpe billetter på nett, her er en enkel oppskrift.)