Jordbær og sjokolade

David
er stolt av å være sønn av Fidel Castros Cuba. Hans lojalitet til den cubanske revolusjon virker
ubrytelig, men et plutselig oppbrudd med kjæresten etterlater ham i åndelig og sinnsmessig
forvirring. Så dukker Diego opp; homofil og med en livsstil som ligger fjernt fra hans egen. Til
tross for deres mange motsetninger oppstår det et vennskap. Men så begynner David å mistenke
Diego for å være en fiende av kommunismen.
Ytringsfrihet og kunstnerisk frihet i et lukket land er kimen til hovedkon-flikten i filmen, og
David, en bondesønn som har fått utdannelse, forsvarer revolusjonen så godt han kan. Filmen
viser også den smertefulle splittelsen som har oppstått i det cubanske folk gjennom all emigrasjonen.

Originaltittel: Fresas y chocolate
Land: Cuba
År: 1993
Med: Jorge Perugorria, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra
Lengde: 108 min.
Tale: Spansk
Tekst: Engelsk