STANLEY KUBRICK x 3

Den gåtefulle og genierklærte regissøren Stanley Kubrick (1928-1999) var besatt av detaljer. Han satte spørsmålstegn ved alt og overlot ingenting til tilfeldighetene. Han var en ivrig samler av bakgrunnsmateriale, og beskrev seg selv som “detektiv” i dette arbeidet. Filmene hans er ofte fulle av symbolikk, og gir rom for grenseløse tolkninger hvis man først er i gang. I den nye dokumentaren Filmworker kan du få et unikt innsyn bak kulissene med Kubricks personlige assistent Leon Vitali.

THE SHINING – 14. mars
FILMWORKER – 23. april
DR. STRANGELOVE – 16. mai